heading_title

TL Healthcare chương trình liên kết là miễn phí và cho phép các thành viên kiếm thu nhập bằng cách đặt một liên kết hoặc liên kết trên trang web của họ để quảng cáo TL Healthcare hoặc các sản phẩm cụ thể trên đó. Bất kỳ doanh số nào được thực hiện cho khách hàng đã nhấp vào các liên kết đó sẽ kiếm được hoa hồng liên kết. Tỷ lệ hoa hồng tiêu chuẩn hiện là 5%.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc xem Điều khoản liên kết của chúng tôi & điều kiện.

Liên kết mới

Tôi hiện không phải là một chi nhánh.

Nhấp vào Tiếp tục bên dưới để tạo tài khoản liên kết mới. Xin lưu ý rằng điều này không được kết nối theo bất kỳ cách nào với tài khoản khách hàng của bạn.

Continue